исторически музей - павликени

Новини

Отправете се на пътешествие във времето, разкривайки живата история на Павликени и околните селища.

Покана за закриваща пресконференция по проект “Ревитализиране на пространството, реновиране и обновяване на експозициите”

Покана за закриваща пресконференция по проект “Ревитализиране на пространството, реновиране и обновяване на експозициите”

ПОКАНА ЗA ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРНЕЦИЯ АЗ ПРИКЛЮЧВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ BGCULTURE-1.001-0007 „РЕВИТАЛИЗИРАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО, РЕНОВИРАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ В ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ- ПАВЛИКЕНИ” Уважаеми Дами и Господа, Исторически музей – Павликени е бенефициент по Договор за безвъзмездна финансова помощBGCULTURE-1.001-0007-C02 за проект “Ревитализиране на пространството, реновиране и обновяване на експозициите в Исторически музей Павликени”, изпълняван по…

Исторически музей – Павликени с пореден одобрен проект от Министерството на културата

Исторически музей – Павликени с пореден одобрен проект от Министерството на културата

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПАВЛИКЕНИ С ПОРЕДЕН ОДОБРЕН ПРОЕКТ ОТ МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА За нас е голямо удоволствие да съобщим, че музеят ни е с пореден одобрен проект от Министерство на културата. Проектът „Създаване на нова експозиционна визия и идентичност на Исторически музей – Павликени“ е по Тема 2: Дейности по представяне на движимото културно…

Покана за откриваща пресконференция по проект “Ревитализиране на пространството, реновиране и обновяване на експозициите”

Покана за откриваща пресконференция по проект “Ревитализиране на пространството, реновиране и обновяване на експозициите”

Исторически музей – Павликени, в качеството си на бенефициент по проект BGCULTURE-1.001-0007 “Ревитализиране на пространството, реновиране и обновяване на експозициите в Исторически музей-Павликени”, финансиран по Програма “Културно предприемачество, наследство и сътрудничество” от ФМ на ЕИП 2014-2021 г.,има удоволствието да Ви покани за участие в пресконференция, която ще се проведе в рамките на проекта. СБИТИЕТО…

Исторически музей – Павликени организира пресконференция по Проект „Ревитализиране на пространството, реновиране и обновяване на експозициите”

Исторически музей – Павликени организира пресконференция по Проект „Ревитализиране на пространството, реновиране и обновяване на експозициите”

Исторически музей – Павликени организира и проведе откриваща пресконференция по Проект „Ревитализиране на пространството, реновиране и обновяване на експозициите в Исторически музей-Павликени”. На 25 август 2022 г. в сградата на Исторически музей – Павликени се проведе встъпителна пресконференция по повод стартиране на дейностите по Проект № BGCULTURE-1.001-0007, с наименование „Ревитализиране на пространството, реновиране и…

Исторически музей – Павликени е одобрен по проект “Ревитализиране на пространството, реновиране и обновяване на експозициите”

Исторически музей – Павликени е одобрен по проект “Ревитализиране на пространството, реновиране и обновяване на експозициите”

ОТЛИЧНА НОВИНА! ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ПАВЛИКЕНИ Е ОДОБРЕН ПО ПРОЕКТ “РЕВИТАЛИЗИРАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО, РЕНОВИРАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ В ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ПАВЛИКЕНИ” ПО ПРОГРАМА РА 14 ” КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО “, ФИНАНСИРАНА ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021 Г. на стойност 778 796, 62 лв. Акцент в проектното предложение е цялостното ревитализиране,обновяване и…