исторически музей - павликени

Исторически музей – Павликени с пореден одобрен проект от Министерството на културата

ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПАВЛИКЕНИ С ПОРЕДЕН ОДОБРЕН ПРОЕКТ ОТ МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА


За нас е голямо удоволствие да съобщим, че музеят ни е с пореден одобрен проект от Министерство на културата. Проектът „Създаване на нова експозиционна визия и идентичност на Исторически музей – Павликени“ е по Тема 2: Дейности по представяне на движимото културно наследство в музеите и художествените галерии от сесия за финансиране на проекти на МК, а стойността му е 18 538 лв.


През изминалата година музеят успешно приключи два проекта, финансирани от МК – „Реставрация и консервация на „Вечния календар“ от Матей Преображенски, съхраняван в Исторически музей – Павликени“ и „Провеждане на почистване, геодезия и геофизично проучване на обект Античен керамичен център край Павликени (сектор запад)“. Тече и изпълнението на проект„Ревитализиране на пространството, реновиране и обновяване на експозициите в Исторически музей-Павликени“, финансиран отново от МК, а партньорска организация по проекта е Училище Глемен, гр. Фредрикщад, Кралство Норвегия – чрез който експозиционните пространства на музея ще придобият съвременен облик.