исторически музей - павликени

Покана за откриваща пресконференция по проект “Ревитализиране на пространството, реновиране и обновяване на експозициите”

Исторически музей – Павликени, в качеството си на бенефициент по проект BGCULTURE-1.001-0007 “Ревитализиране на пространството, реновиране и обновяване на експозициите в Исторически музей-Павликени”, финансиран по Програма “Културно предприемачество, наследство и сътрудничество” от ФМ на ЕИП 2014-2021 г.,има удоволствието да Ви покани за участие в пресконференция, която ще се проведе в рамките на проекта.

СБИТИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ НА 25 АВГУСТ 2022 Г. (ЧЕТВЪРТЬК) ОТ 11:00 ЧАСА В СГРАДАТА НА ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ – ПАВЛИКЕНИ