исторически музей - павликени

Исторически музей – Павликени е одобрен по проект “Ревитализиране на пространството, реновиране и обновяване на експозициите”

ОТЛИЧНА НОВИНА!


ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ПАВЛИКЕНИ Е ОДОБРЕН ПО ПРОЕКТ “РЕВИТАЛИЗИРАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО, РЕНОВИРАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ В ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ-ПАВЛИКЕНИ” ПО ПРОГРАМА РА 14 ” КУЛТУРНО ПРЕДПРИЕМАЧЕСТВО, НАСЛЕДСТВО И СЪТРУДНИЧЕСТВО “, ФИНАНСИРАНА ПО ФИНАНСОВИЯ МЕХАНИЗЪМ НА ЕВРОПЕЙСКОТО ИКОНОМИЧЕСКО ПРОСТРАНСТВО 2014-2021 Г. на стойност 778 796, 62 лв.

Античен керамичен център

Акцент в проектното предложение е цялостното ревитализиране,обновяване и реновиране на музейните експозиции, съгласно новите експозиционни тенденции и нормативните документи на Министерство на културата.


Малкият екип на общински Исторически музей-Павликени успя да се класира в конкурсната сесия редом до утвърдени регионални музеи и големи общини.


Очаквайте скоро новини!