Покана за закриваща пресконференция по проект “Ревитализиране на пространството, реновиране и обновяване на експозициите”

ПОКАНА ЗA ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРНЕЦИЯ АЗ ПРИКЛЮЧВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ BGCULTURE-1.001-0007 „РЕВИТАЛИЗИРАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО, РЕНОВИРАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ В ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ- ПАВЛИКЕНИ” Уважаеми Дами и

Read More »

Покана за откриваща пресконференция по проект “Ревитализиране на пространството, реновиране и обновяване на експозициите”

Исторически музей – Павликени, в качеството си на бенефициент по проект BGCULTURE-1.001-0007 “Ревитализиране на пространството, реновиране и обновяване на експозициите в Исторически музей-Павликени”, финансиран по

Read More »

Исторически музей – Павликени организира пресконференция по Проект „Ревитализиране на пространството, реновиране и обновяване на експозициите”

Исторически музей – Павликени организира и проведе откриваща пресконференция по Проект „Ревитализиране на пространството, реновиране и обновяване на експозициите в Исторически музей-Павликени”. На 25 август

Read More »
исторически музей - павликени

Блог

Отправете се на пътешествие във времето, разкривайки живата история на Павликени и околните селища.

Покана за закриваща пресконференция по проект “Ревитализиране на пространството, реновиране и обновяване на експозициите”

ПОКАНА ЗA ЗАКЛЮЧИТЕЛНА ПРЕСКОНФЕРНЕЦИЯ АЗ ПРИКЛЮЧВАНЕ ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ПРОЕКТ BGCULTURE-1.001-0007 „РЕВИТАЛИЗИРАНЕ НА ПРОСТРАНСТВОТО, РЕНОВИРАНЕ И ОБНОВЯВАНЕ НА ЕКСПОЗИЦИИТЕ В ИСТОРИЧЕСКИ МУЗЕЙ- ПАВЛИКЕНИ” Уважаеми Дами и

Read More »

Покана за откриваща пресконференция по проект “Ревитализиране на пространството, реновиране и обновяване на експозициите”

Исторически музей – Павликени, в качеството си на бенефициент по проект BGCULTURE-1.001-0007 “Ревитализиране на пространството, реновиране и обновяване на експозициите в Исторически музей-Павликени”, финансиран по

Read More »

Исторически музей – Павликени организира пресконференция по Проект „Ревитализиране на пространството, реновиране и обновяване на експозициите”

Исторически музей – Павликени организира и проведе откриваща пресконференция по Проект „Ревитализиране на пространството, реновиране и обновяване на експозициите в Исторически музей-Павликени”. На 25 август

Read More »