ЕТНОГРАФИЯ

Живота на хората
1878 г. - 1943 г.

В темата „ Животът на хората“ тематично са представени различни аспекти от ежедневието и живота на хората от Павликенския край в миналото. Показани са интериорите, характерни за селската и градската къща; земеделието и животновъдството са изобразени чрез разнообразни оръдия на труда и обичаи; специално внимание е отделено на някои занаяти като тъкачеството, бродерия, тъкане на колани „на кори“и други домашни занаяти.. С множество експонати е представена традиционната сватба, както и начините за забраждане след сватбата. В експозицията са представени и съхранени ценни свидетелства за бита, поминъка и духовната култура на областта, домашни и професионални занаяти. Оформени са значителни колекции: предмети и облекла, обредни вещи, накити, народни музикални инструменти; обредни вещи; предмети на приложното народно изкуство.

Етнографската експозиция представя богатството и разнообразието на традиционната народна култура на населението от Павликенско, просъществува активно с някои свои елементи до средата на XX век.

нашата история
Откриване на ЖП гара

Заявете обиколка

Попълнете формуляра, за да резервирате своята ексклузивна обиколка, и очаквайте персонално обаждане от нашия екип, за да потвърдите резервацията си.