Българските земи през XIV-XIX век

Другото време

В темата “Другото време” на музейната експозиция е представен периода на османското владичество с няколко експоната, представена е информация за създаването на селището Маринополци/Павликян и за живота на павликяните, които го обитават до XIX век. Духовният подем по време на Възраждането се разглежда чрез експонати, свързани със създаването на църкви, училища и читалища. Периодът на националноосвободителните борби в павликенския регион, e тясно свързан с преминаването на четите на Филип Тотю, на Хаджи Димитър и Стефан Караджа.Специално място е отделено за дейността на Бачо Киро и поп Харитон и четата им по време на Априлското въстание през 1876 г. Периодът  завършва с Руско-турската освободителна война и е представен с карти, снимки, оръжия.

Акцент в експозицията “Другото време” и акцент за самия музей е стенописният Вечният календар – уникален експонат от периода на Възраждането, създаден по идея на отец Матей Преображенски Миткалото и изработен през 1870 год. от тревненския зограф Венко. Календарът е бил изографисан върху стената на Българското народно взаимно училище в с. Михалци, община Павликени. Ценният стенопис е реставриран и експониран в Исторически музей – Павликени. Изработено е специално приложение, което запознава посетителите в детайли с начина му на използване. 

Другото време

Заявете обиколка

Попълнете формуляра, за да резервирате своята ексклузивна обиколка, и очаквайте персонално обаждане от нашия екип, за да потвърдите резервацията си.