ENGLISH
 
ВРЕМЕННИ ИЗЛОЖБИ И ПУБЛИКАЦИИ - 2011 Г.
Вижте още:
ИЗЛОЖБЕНИ ЗАЛИ
ВРЕМЕННИ ИЗЛОЖБИ
СЪБИТИЯ
ИЗДАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ
ДАРИТЕЛИ И ДАРЕНИЯ
НАУЧНИ ФОРУМИ
   
ПУБЛИКАЦИИ=  
- Нели Цонева, Календарът – мерило на вечността (практики на една музейна изложба) – В: Юбилеен сборник в чест на 140-годишнината от възстановяване самостоятелността на Българската православна църква и 135 – годишнината на Априлското въстание от 1876 г. Х.Харитонов (Съст.).Велико Търново, 2012, 353
- Нели Цонева, Елена Христова. Забравените спортове на Павликени. Практика на една музейна изложба.
- Нели Цонева, Елена Христова. Спортната слава на Павликени. Изложба за забравените спортове и за успехите на павликенските спортисти през ХХ век.
   
ENGLISH
Всички права запазени! All Rights reserved! © Исторически музей гр. Павликени