ENGLISH
 
ВРЕМЕННИ ИЗЛОЖБИ И ПУБЛИКАЦИИ - 2003 г.
Вижте още:
ИЗЛОЖБЕНИ ЗАЛИ
ВРЕМЕННИ ИЗЛОЖБИ
СЪБИТИЯ
ИЗДАНИЯ И ПУБЛИКАЦИИ
ДАРИТЕЛИ И ДАРЕНИЯ
НАУЧНИ ФОРУМИ
ПУБЛИКАЦИИ:  
- Нели Цонева , “Павликенският пазар – важен фактор за развитието на селището през първата половина на ХХв.”, Сб. Материали от Националната конференция “Панаири, пазари и тържища по българските земи". 2003, Търговище
- Нели Цонева , “Тракийските бежанци в Павликени. Произход, съдба и адаптация”; Юбилеен сб. в чест на проф. Й. Йорданов. 2003, РИМ Велико Търново.
- Нели Цонева , “Ганчо Ботев Станев – биографични данни", Юбилеен в-к “60 год.град Павликени”, 2003 г.
- Нели Цонева, “В памет на Георги Стоянов Тутев”, Юбилеен в-к “60 год. град Павликени”, 2003 г.
- Нели Цонева, “Наводнението в долината на р. Росица през 1939 год.”; Архив за поселищни проучвания, год.VІІІ, 1999 г.,кн.3-4, 2003 г.
 
ENGLISH
Всички права запазени! All Rights reserved! © Исторически музей гр. Павликени