Hisaria

ХІІ- та Национална среща - семинар "Добри практики: Ролята на музеите за управление, опазване и социализация на недвижимото културно наследство", 19 - 21 септември 2016 г.,Хисаря. Организатори: Министерство на културата, Община Хисаря и Археологически музей - Хисаря, Участници - директори на музеи и музейни специалисти от цяла България. Директорите на музеите в Павликени и Бяла черква представиха недвижимото културно наследство на общината чрез презентации и съобщения съответно за Античния керамичен център край Павликени и музейните експозиции в Бяла черква.

Photo album created with jAlbum 10 and PhotoBox